Конфиденциалност на данните

При регистриране на  "www.toptoner.bg", фирма "ВПП Компютри ЕООД"  гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт."ВПП Компютри ЕООД" ще използва вашата лична информация единствено с цел администрирането на уеб сайта, за да ви даде достъп до специфична информация или за комуникация с вас. 

Всички онлайн активности на "ВПП Компютри ЕООД" са в съответствие с Европейското законодателство, националните законодателства на Централна и Източна Европа и общото законодателство за защита на личните данни. Защитата на личните данни е в сила за всяка информация, която ние сме събрали при посещението ви на сайта.